ماساژور کف پا اَبَر طب

فواید بی نظیر ماساژور: خواب بهتر، کاهش پا درد، بهبود خار پاشنه، پیشگیری از ورم پاها، افزایش گردش خون در پا، ایجاد حس نشاط و آرامش، کاهش استرس و اضطراب، افزایش گردش خون در پا و جلوگیری از عارضه زخم پای دیابت...

فروشگاه
تصویر

تائیدیه انجمن پژوهشی - آموزشی دیابت استان فارس

نظر پزشکان

با توجه به مکانیسم ماساژ مکانیکی و اثرات مفید آن در حرکات فعال و غیرفعال پاها، می تواند به حفظ سلامتی افراد کمک کند

نقل قول

این دستگاه میتواند با ماساژ مکانیکی کف پا اثراتی مانند افزایش خون رسانی، کاهش تورم، کاهش درد و بهبود عملکرد بافت نرم را در ناحیه کف پا ایجاد نمونده و دارای اثرات زیانبار شناخته شده ای نیز نمیباشد

نقل قول

با توجه به حیطه تخصصی اینجانب که توانبخشی دست و اندام فوقانی می باشد، به نظر می رسد این وسیله برای ماساژ بافت اسکار و همچنین دست افراد اسپاسنیک خفیف تا متوسط کاربردی می باشد.

نقل قول